Ohh overgang – Ahh transitional period

De blog over het project – een training- en meditatie centrum starten – liggen nog bij de redactie. In deze tijd waarop het project ogenschijnlijk stil ligt een blog over mijn ervaring met de overgang.

The blog about the project – starting a training- and meditation centre – are waiting to be edited. In this period where the project apparently seems to be stuck a blog about my experience with the transition years, the menopause.

boom en ondergaande zon

For English scroll down

Sinds een maand of drie ben ik in de overgang. Wat een prachtig fenomeen! Ik geef toe, ben niet dol op de rusteloze nachten. Eerlijk gezegd heb ik daar last van als ik er een probleem van maak, me er zorgen om maak. Zodra ik het weer kan zien voor wat het is, dobber ik er rustig in mee.

Die opvliegers, wow dat is wat de overgang voor mij zo interessant maakt. Vaak ben ik gefascineerd door de opvlieger zelf en hoe mijn lijf autonoom dit in gang zet. Prachtig toch, dat hormonen zo duidelijk zoveel invloed hebben. De heftigheid ervan, het tempo en de kroon van zweet op mijn hoofd. Vooral de opvliegers zorgen ervoor dat ik deze periode ervaar als een intense meditatie cursus. Ik heb me er niet voor opgegeven, kan me niet afmelden, ben er gewoon zo erin gerold.

listen to your body smarter then you

Een opvlieger haalt me direct in het hier en nu en geeft me de mogelijkheid direct te voelen hoe het is en of het klopt wat ik doe, wat ik zeg, wat ik eet, wat ik drink, soms zelf wat ik denk. Ik ervaar het sterk als een uitnodiging om echt op zoek te gaan naar mijn eigen waarheid. Ik ben gewend me sterk op anderen te richten, op wat zij denken, voelen, doen. De warmte die opkomt in mijn lichaam haalt me helemaal terug.

Ook hier geldt dat het contraproductief werkt wanneer ik me er druk om maak. Wil ik het wegduwen, heb ik er geen zin in, komt het me niet uit, tjonge jonge dan duurt het langer en komen ze eerder terug. Een ander element van deze cursus – waar ik me niet voor op gaf- : de uitnodiging om mee te bewegen op dat wat is.

overgang 2
En seksualiteit dan? Op dit moment heb ik geen partner. Evengoed ervaar nog niet dat mijn lusten afnemen. Wat ik weet is dat een gevoel van echt verbonden zijn belangrijker wordt, met de ander en zeker ook met mezelf.

Er is een ding lastig te hanteren is, de migraine neemt meer toe. De laatste jaren had ik daar minder last van en kon ik het meestal plaatsen. Vaak teveel stress gehad, die zo weer mijn lijf uit moest of ik had letterlijk teveel in mijn hoofd geleefd. Nu overvalt het me vaker. Ook hier geldt dat dit een uitnodiging in zich heeft te voelen en te ontspannen.

De overgang vraagt om aanpassingen en dat is okay. Zulke duidelijke signalen van mijn lichaam wil ik niet negeren. Laagjes kleding aandoen is echt handiger, want naast de hittegolf zijn er ook koude momenten. Alcohol werkt mij als een trigger en – oef – best lastig om die even te laten staan.

De overgang van de jaren van moeder kunnen zijn naar wijze vrouw, crone. Wat mij betreft prachtig hoe de natuur dit organiseert. Een sterke uitnodiging naar binnen te keren. Na een periode van zorgen, terug naar mijn eigen essentie en eigen wijsheid.

handen en bal met vuur

For about three months I’m in the transition years. What a wonderful phenomenon! I admit, I am not fond of the restless nights. Frankly, I really start suffering when I turn it into a problem and start worrying about it. Once I can see it again for what it is, I float quietly along with it.

These hot flashes, wow that’s what makes this period so interesting to me. It is so intense, I am really fascinated by the hot flash itself and the way my body autonomously starts these explosions of energy. –As if watching the old faithfull,  a huge geyser – .  Gorgeous nonetheless, that hormones so clearly have so much influence. Its severity, the pace and the crown of sweat on my forehead. Especially hot flashes make sure I experience this time as an intense meditation course. I did not apply for it, can’t opt out, just rolled into it.

listen to your body smarter then you


A hot flash takes me right in the here and now and gives me the opportunity to feel directly what it is like and whether it’s true what I do, what I say, what I eat, what I drink, sometimes even what I think. I feel it’s like a strong invitation to really look for my own truth. I’m used to focus heavily on others, what they think, feel, do. The heat that comes to my body brings me back to my own centre.

Again, it is counter-productive when I make a fuzz out of it. If I want to push it, don’t want to feel, don’t bother me now, boy, then these waves come stronger, last longer and come back earlier. Another element of this course – I did not apply for – : the invitation to move along, to ride the waves with whatever is there.

overgang 2


And what about sexuality? At the moment I don’t have a partner. Even so, it feels like my sexual desires are not diminishing. I do feel that the sense of connection is important, with the other and also with myself.

There’s one thing that is pretty tough to handle, I suffer more from migraine than before. During the last years when I suffered from it, I could feel what the cause was. Often too much stress that needed to find a way out or I literally lived too much in my head. Now it’s here more often. Again this is also an invitation to feel and to relax.

The transition requires adjustments and that’s okay. Such clear signs of my body I do not want to ignore. Layered clothing is really convenient, because in addition to the heat waves there are also cold moments. Alcohol acts as a trigger and – phew – quite difficult to quit with this for a while.

The transition from years or being able to be a mother to wise woman, crone. For me wonderful how nature organizes it. A strong pull to turn inwards. After a period of caring for others, back to my own essence and inner wisdom.

 

 

2 gedachtes over “Ohh overgang – Ahh transitional period

 1. Hey lieve Amrita,

  Wat een heerlijke blog, als ik je verhaal lees merk ik dat ik je openhartigheid bewonder. Voor onze moeders was de overgang waarschijnlijk iets waarover je niet praat. Voor ons nu zoveel anders. Zo open als jij over je ervaringen met de overgang schrijft vind ik mooi en intiem. Dank voor het delen.

  Ik zie uit naar je volgende blog. Wie weet over je project … misschien wel over iets anders.

  Tot gauw weer,

  Lfs,

  M

  1. Dank je lieve M ;-),
   Ja is waar, is wel heel open en bloot. Maar ja aangezien een aardig deel van de mensheid dit doorloopt….
   Dank voor je reactie en er volgen zeker meer blogs!
   Tot snel, Amrita

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s