Onder weg ~ On my way

Het project deel 1; hoe het begon, over de weg naar het creëren van een meditatiecentrum.
The project part 1; how it started, the creation of a meditationcentre.

adventure 1 jan 2016

Het is allemaal begonnen in het voorjaar van 2015, of als ik heel eerlijk ben, al veel eerder. I heb vaak gefantaseerd over de stad uit gaan om een plek te vinden om in de natuur te wonen. Alleen, zodra iemand doorvroeg naar de praktische uitwerking en consequenties, dan stopte het acuut. Dan was het plan veeeel te spanned. Twee jaar geleden durfde ik toe te geven dat het meer dan een vlucht of fantasie was, er zat een heel groot verlangen in! Er kwam iets heel belangrijks bij: het verlangen een Osho mediatie plek te creëren ergens buiten. Al zijn wijsheid en actieve meditaties hebben mijn leven sterk verrijkt. In deze enorme dankbaarheid voelt het heel logisch om dit met andere te delen, Er kwam een extra aspect bij dat het plan heel interessant maakt: eindelijk een uitlaadklep te hebben om mijn creativiteit met mijn handen uit te drukken en in staat zijn om iets op te bouwen vanuit niets. Hier kan ik voelen dat elke cel in mijn lichaam een rondedans maakt…..

IMAGE_00260

In de zomer 2015 begon ik met zoeken naar een mooi gebed en heb toen heel wat kilometers afgelegd om te reizen langs huizen die te koop staan. Een paar heel verschillende gebieden, vooral die met een bos, trokken mij aan. Rond de kerst had ik een bijeenkomt met een paar goede, heel heldere en lieve vrienden, die in staat zijn mijn plannen financieel te doorgronden. De eerste keer duurde het een tijdje voor ik alles wat ze me adviseerden die avond, ook echt in kon nemen.

Al die tijd had ik me voorgesteld dat ik een plek zou vinden, beginnen met slopen en ondertussen gewoon nog werken aan de Hogeschool voor de Kunsten. Op die manier zou ik nog inkomen hebben en het gaf me de gelegenheid een nieuwe hypotheek af te sluiten. Hoewel ik enorm gaf om het team waaraan ik leiding gaf in mijn werk, veranderde de omstandigheden en was daar simpelweg onvoldoende uitdaging voor mij. Een burn-out heb ervaring mee. Geen pretje, wel veel van geleerd. Om het uit te laten lopen op een bore-out zag ik niet zitten. Vrij abrupt voor iedereen (inclusief mij zelf) heb ik mijn baan opgezegd, ik was er klaar mee. Gezorgd dat ik mijn appartement kon verhuren voor een langere tijd, een tijdje gezworven en toen een antikraak woon plek gevonden in Brummen.

In de herfst van 2016 vond ik een hele mooie en echt oude boerderij, met enorme gebouwen, aan de rand van een prachtig bos. Het onderzoek startte, een aantal bezoeken met vrienden en collega’s die in staat zijn vastgoed van die omvang te beoordelen. Verschillende bezoeken met de makelaar. Het werd echt serieus! In overleg met de gemeente over wijziging van het bestemmingsplan, aangezien zij daar akkoord mee moeten gaan. Helemaal omdat ik alle panden wilde handhaven, aangezien dat me de mogelijkheid geeft er een centrum te starten met een aantal recreatieverblijven en een plek onder de zon voor mezelf. Dus een plan geschreven met een grof ontwerp, alweer hierin geadviseerd door vrienden en familie. – Ondertussen ging ik voor twee en halve maand naar India om daar te assisteren in de ‘mystic rose’ meditatie groep en een aantal Osho ashrams te bezoeken. – Na twee en halve maand was de uitkomst positief!Dia1

 

 

 

 

On my way

It all started in the spring 2015, or to be truth, way before that. I had often fantasized about leaving the city and finding a place to live in nature. But as soon as someone started questioning about the practicalities it stopped, then it felt way to scary. Two years ago I acknowledged that there was so much longing to go to nature, that I started to take it serious. Something really important was added too: the longing to create an Osho place somewhere in the countryside. All his wisdom and active meditations have enriched my life tremendously. In this enormous overflowing gratitude it feels natural to share it. What made the idea thrilling is to finally being able to work with my hands & creativity, to be able to really create a place from scratch. Here every pore of my being is celebrating…

IMAGE_00260

So in 2015 the search for a nice area started, also travelling around to look at places that were for sale. Few different areas, especially the ones with forest attracted. Around Christmas I had my first meeting with a few very bright and loving friends who have the ability to look at plans financially. The first time it knocked me of my feet, took quite a while to take everything in they advised that evening.

All the time I had visualised that I would find a place, start demolishing and meanwhile still working at the Amsterdam School of Arts, to have an income and ben able to start a new mortgage. Although I loved the team I worked with and my job, things were changing there and for me there was not enough challenge anymore. Now I did have experience with a burnout. Heading to a bore out was not appealing to me. So quite suddenly I decided to cut the crap and leave the job. Prepared my apartment to be able to rent it out for longer time. Wondered around a little and found a nice place for temporarily living. anti-squat

In the autumn of 2016 I found a beautiful and really old farm, with enough buildings, at the edge of a beautiful forest. The investigation started, few visits with friends of whom some of them have the ability to evaluate the property. Few visits with the broker. Now it was getting serious! Starting the consultation with the city council, as the property needed change of purpose and this needs their approval. Especially as I wanted to keep all the buildings to be able to start a centre, to create some holiday homes and to create a home for myself. So wrote a plan and made a brief sketch, again advised by family and friends. After two and a half months the outcome was positive. – Meanwhile I went to India for almost two months, to assist in a huge mystic rose group and to enjoy Osho places out there. –

Dia1

 

2 gedachtes over “Onder weg ~ On my way

 1. Ha lieve Amrita,

  Wat een fijne blog heb je geschreven.

  Mooi, je terugblik en alles nog eens door jouw ogen en gevoel te lezen.

  En nu natuurlijk heel nieuwsgierig naar het vervolg, waarvan ik een deel ken, en een deel ongewis.

  Hoop dat het goed met je gaat.

  Lfs,

  Marian

  1. Ha lieve Marian, trouwe fan en altijd reagerend, dank daarvoor! Ja waar het naar toe gaat is nog ongewis. Geen idee, lijkt of het nog nodig is om alles los te laten. Te blijven bij het vertrouwen en zien waar ik uit kom! Ook jij veel succes in deze periode. Liefs Amrita

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s